Bardienst verplicht

De contributies voor onze tennisvereniging zijn laag. Dit kan door inzet van eigen leden.

Daarom wordt van ieder seniorlid verwacht dat hij/zij een bijdrage levert aan het vrijwilligerswerk w.o. het draaien van bardiensten.

Kantine inkomsten zijn voor iedere vereniging belangrijk om de prijzen laag te houden en toch met een sluitende begroting te kunnen werken.

De contributie voor het senioren jaarlidmaatschap is inclusief de bardienstverplichting € 180,00. Hiervan wordt in het begin van het jaar  € 130,00 geïncasseerd.

Let op!

Bij diegenen die niet hebben voldaan aan de bardienstverplichting wordt eind oktober het resterende bedrag van € 50,00 geïncasseerd.

Als iemand vooraf al weet dat hij/zij geen bardienst kan of wilt draaien kan dat vooraf kenbaar worden gemaakt per e-mail naar [email protected]  .Het bedrag van € 50,00 dient dan gestort te worden op bankrekening NL91 RABO 0108 6160 10 t.n.v. Bolete.

Ons motto:  De vereniging is er voor U en door U !!!!