Contributies

Contributies 2024

Bolete beschikt over 3 mooie kunstgrasbanen en er kan in principe het hele jaar door getennist worden. Het standaard lidmaatschap is dan ook het Jaarlidmaatschap.

Om tennissers uit de regio de kans te geven gedurende de wintermaanden buiten te tennissen is ook het Winterlidmaatschap ingevoerd geldig vanaf 1 oktober tot en met 31 maart.

Om leden van andere sportverenigingen de kans te geven hun conditie op peil te houden gedurende de maanden dat o.a. de voetbalcompetitie stil ligt hebben we nog het drie maanden Zomerlidmaatschap dat geldig is van 1 juni tot en met 31 augustus.

De contributies zijn als volgt:      


  • Het zomerlidmaatschap loopt van 1 juni t/m 31 augustus. Bij dit lidmaatschap wordt er geen KNLTB spelerspas verstrekt!
  • Het winterlidmaatschap loopt van 1 oktober t/m 31 maart. Bij dit lidmaatschap wordt er geen KNLTB spelerspas verstrekt!
  • Het competitielidmaatschap geeft de mogelijkheid deel te nemen aan de KNLTB competitie met het doel een Bolete team te completeren. Tijdens de competitie mag dan ook gebruik worden gemaakt van de banen voor teamtrainingen. Een KNLTB pasje voor deze periode is inbegrepen!
  • Een competitielid dient normaliter wel lid te zijn van een andere reguliere tennisvereniging!
  • Indien een speler/ster geen lid is van een andere reguliere tennisvereniging kan hij/zij bij uitzondering ingeschreven worden als competitielid. Hiervoor is een andere bijdrage verschuldigd.

Deze bedragen gelden bij automatische incasso. Indien de contributie niet via automatische incasso wordt voldaan zal er 5,00 euro administratiekosten in rekening gebracht worden. Eenmalig wordt er 3,50 euro inschrijfgeld in rekening gebracht.

De contributies voor onze tennisvereniging zijn laag. Dit kan door inzet van eigen leden. Daarom wordt van ieder seniorlid en ouders van jeugdleden verwacht dat zij een bijdrage leveren aan het vrijwilligerswerk. Ieder seniorlid met een een jaarlidmaatschap is daarom verplicht minimaal 2 bardiensten te draaien.

De contributie voor het senioren jaarlidmaatschap is inclusief de bardienstverplichting € 180,00. Hiervan wordt in het begin van het jaar €130,00 geïncasseerd.

Let op!

Bij diegenen die niet hebben voldaan aan de bardienstverplichting wordt eind oktober het resterende bedrag van € 50,00 geïncasseerd.

Als iemand vooraf al weet dat hij/zij geen bardienst kan of wilt draaien kan dat vooraf kenbaar worden gemaakt per e-mail naar [email protected]  Het bedrag van € 50,00 dient dan gestort te worden op bankrekening NL91 RABO 0108 6160 10 t.n.v. Bolete.