Wijzigingen doorgeven

Het is voor de vereniging belangrijk te kunnen beschikken over de juiste informatie van de leden. Denk hierbij aan de communicatie met de leden en de gegevensuitwisseling met de KNLTB.

Daarom verzoeken wij u wijzigingen van adres, telefoon, e-mail en andere relevante gegevens door te geven aan onze ledenadministratie.

Dit kan door een brief of e-mail te sturen naar: 

Ledenadministratie TV Bolete

Corterhoven 7

6652 GT Druten

[email protected]