IVA instructies

Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA)

voor bardienstvrijwilligers in het clubhuis van Bolete  

De belangrijkste feiten voor de bardienstvrijwilliger:

Deze instructie is bedoeld voor barvrijwilligers die de IVA (Instructie Verantwoord Alcoholgebruik) of een vergelijkbare instructie hebben gevolgd. Als geheugensteuntje zijn de belangrijkste feiten uit de IVA op een rijtje gezet. U dient deze gegevens te onthouden en in de praktijk toe te passen wanneer u bardienst heeft. U draagt dan een steentje bij aan een goed en verantwoord schenkbeleid. Deze instructie is zichtbaar aanwezig in de kantine.

Doel van de Drank- en Horecawet: 

 • De verstrekking van alcoholhoudende drank op een verantwoorde wijze reguleren
 • Voorkomen van risico’s zoals, alcoholgebruik kinderen, overmatig gebruik, ongevallen onder invloed
 • De overheid wil dat deze wet door alle sportverenigingen goed wordt nageleefd.

Alcohol bestuursreglement:

De barvrijwilliger neemt kennis van het “Bolete Bestuursreglement “ alcohol in sportkantines”, welke duidelijk zichtbaar in de kantine aanwezig is en op de Bolete website is na te lezen. De bardienstvrijwilliger conformeert zich aan de inhoud van deze regels.

Belangrijkste regels van de Drank- en Horecawet:

 • Geen alcoholhoudende drank verstrekken aan personen beneden de leeftijd van 18 jaar
 • Aan ouderen mag geen alcohol worden verkocht wanneer deze bedoeld is voor jongeren onder de 18 jaar
 • Geen sterke drank verstrekken aan personen beneden de leeftijd van 18 jaar
 • Tijdens het verstrekken van alcohol dient er altijd een leidinggevende of een gecertificeerde barvrijwilliger aanwezig te zijn.
 • De verstrekker van alcohol moet bij twijfel jongeren altijd vragen om een geldig leeftijdsbewijs (paspoort. Ov-studentenkaart, bromfietscertificaat ); De verstrekker is strafbaar als blijkt dat jongeren niet oud genoeg zijn; Jongeren zijn niet strafbaar.        

Schenkverboden:

 • Geen alcohol verstrekken aan mensen die in kennelijke staat van dronkenschap verkeren
 • Geen alcohol verstrekken aan personen waarbij dit mogelijk kan leiden tot verstoring van de orde, veiligheid of zedelijkheid
 • Geen mensen toelaten die zichtbaar te veel hebben gedronken of onder invloed van drugs zijn.  

Altijd een leidinggevende of barvrijwilliger aanwezig:

Als er alcohol wordt geschonken moet er in de kantine altijd een leidinggevende of een geïnstrueerde barvrijwilliger aanwezig zijn. Een leidinggevende is een door het bestuur aangewezen vrijwilliger die ouder is dan 21 jaar en in het bezit is van de Verklaring Sociale Hygiëne. Een geïnstrueerde barvrijwilliger is hij/zij die is ingedeeld voor de bardienst, bardienst vervuld en kennis genomen heeft van de inhoud van dit bardienstboekje. Een geïnstrueerde barvrijwilliger moet als zodanig geregistreerd zijn bij het secretariaat.

Alcohol en verkeer:

Verantwoord alcoholgebruik betekent, dat je niet onder invloed van alcohol aan het verkeer deelneemt. De Wegenverkeerswet verbiedt dat mensen die meer dan 2 glazen alcohol (bij die hoeveelheid alcohol bereik je de wettelijke grens van 0,5 promille) hebben gedronken op de fiets of brommer stappen of gaan autorijden. Je kunt als barvrijwilliger mensen wijzen op de gevaren van rijden onder invloed. Wie onder invloed van alcohol wordt gepakt, kan bovendien zware straffen krijgen.

Informatie over Alcoholhoudende drank:

 • Elke drank met meer dan een half procent alcohol is een alcohol houdende drank
 • In bier zit meestal 5%; in wijn 12% en in sterke drank 35%
 • Alcoholpops: drank met een promillage van 5%, 8% of meer ontstaan uit vruchten en trendy mixdranken (mixen van bekende sterke dranken en frisdranken).
 • De drank- en horecawet maakt onderscheid tussen zwakalcoholische drank (bevat tot 15% alcohol) zoals bier, wijn en sterke drank (bevat 15% of meer alcohol) zoals whisky, jenever.
 • Een standaardglas alcohol leidt gemiddeld tot een promillage van 0,2 bij mannen en 0,3 bij vrouwen. ·
 • De lever doet ongeveer 1 – 1,5 uur over het afbreken van de alcohol van 1 standaardglas.
 • De afbraak van alcohol kan niet worden versneld door bijv. sporten, koffie of koude douche.
 • Als je 2 standaardglazen alcohol hebt gedronken ben je minstens 2 uur onder invloed.

Verantwoord alcoholgebruik:

 • Niet meer dan 2 glazen per dag voor een vrouw
 • Niet meer dan 3 glazen per dag voor een man
 • Tenminste twee dagen per week geen alcohol
 • Geen alcohol bij verkeer, werk, studie en zwangerschap.

Gevolgen van het niet nakomen van de voorschriften en regels:

 • Gemeente kan vergunning tijdelijk of definitief intrekken
 • Politie maakt bij een strafbaar feit proces-verbaal op
 • De inspectie (keuringsdienst van waren) kan hoge boetes opleggen (economisch delict). De leidinggevende en het bestuur worden aansprakelijk gesteld!