Baanreglement tennisvereniging Bolete

 1. Alleen leden mogen gebruik maken van de tennisbanen. Men is verplicht een baan te reserveren met een geldige ledenpas via het afhangsysteem.
 2. De banen mogen uitsluitend worden betreden met tennisschoenen met een voor kunstgras geschikt profiel.
 3. In de winterperiode zijn de banen tijdens een dooiperiode gesloten.
 4. Fietsen en bromfietsen dienen te worden geplaatst in of bij de daarvoor bestemde klemmen.
 5. Auto's mogen uitsluitend worden geparkeerd in de Molenstraat of andere parkeerplaatsen.
 6. De oprit naar de tennisbanen dient vrij te blijven en mag alleen worden gebruikt voor laden/lossen en onderhoud.
 7. Tijdens competities, toernooien en alle door de vereniging georganiseerde activiteiten kan het voorkomen dat er geen banen beschikbaar zijn voor het vrij tennissen.
 8. Men wordt dringend verzocht geen aanstoot te geven aan kerkgangers, in het bijzonder aan bezoekers van de begraafplaats tijdens begrafenissen.

Afhangreglement:

 1. Banen dienen te worden gereserveerd op het afhangbord met een geldige ledenpas.
 2. Reserveren is in principe mogelijk van 07.00 uur tot 23.00 uur op iedere dag van de week. Tijdens competities, toernooien en andere door de vereniging georganiseerde activiteiten is reserveren niet mogelijk voor banen die nodig zijn voor deze activiteiten. Dit wordt aangegeven in ons clubhuis en/of website.
 3. Een speelperiode duurt 45 minuten.
 4. Het is alleen mogelijk een baan te reserveren indien men zelf naar de baan gaat, reserveert en wacht tot dat de gereserveerde periode is aangebroken. Het is niet mogelijk om overdag een baan voor 's avonds te reserveren. Ook anderen kunnen niet voor u reserveren.
 5. Indien een gereserveerde baan vlak vòòr de gereserveerde periode niet bezet is, mag men vanaf 15 minuten voor de eigenlijke speelperiode al gebruik maken van de baan.
 6. Pas wanneer men een periode heeft gereserveerd en geheel heeft uitgespeeld is het mogelijk te reserveren voor een volgende periode.
 7. Jeugdleden hebben van maandag t/m vrijdag tot 19.00 uur voorrang bij het afhangen. Van 19.00 uur tot 20.00 uur zijn er gelijke rechten voor junioren en senioren. Vanaf 20.00 uur hebben senioren voorrang. 
 8. Men dient de aanwijzingen van het bestuur ten alle tijden op te volgen.