Gebruik Banen

Voorwaarden verhuur tennisbanen en clubhuis.

Bolete biedt de mogelijkheid om in weekenden de banen en clubhuis te gebruiken.
Doelgroep is:
·         Families t.b.v. familie sportdagen.
·         Verenigingen
·         Bedrijven t.b.v. bedrijven sportdagen
Voorwaarde is dat een BOLETE lid hiervan onderdeel uit maakt en ook aanwezig is tijdens de gebruiksperiode. 

Voorwaarden: 

1.   Gebruik kan alleen in weekenden v.a. 10.00 uur mits er geen andere activiteiten van de vereniging zijn.
2.   Er kunnen 2 banen worden gehuurd. De derde baan dient beschikbaar te blijven voor de leden.
3.   Op tijden dat de derde baan niet in gebruik is door leden kan deze eveneens gebruikt worden. Als leden zich melden om te tennissen dient deze 3e baan direct vrij gemaakt te worden.
4.   De gebruiksprijs bedraagt € 15,00 per uur per baan. Dit is inclusief gebruik van de kleedruimten en douches.
5.   Buitenterrein, tennisbanen, kleedkamers, douches, toiletten, keuken kantine en overige bij het BOLETE complex behorende zaken dienen schoon achtergelaten te worden en als goed huisvader te worden beheerd.
6.   Een, tijdens het gebruik aanwezig, BOLETE lid is verantwoordelijk en aanspreekpunt
7.   In niet hier omschreven gevallen neemt het bestuur, of een afvaardiging daarvan, een besluit 

Gebruik Clubhuis: 
1.   Aangezien de kantine niet ingericht is voor het bereiden van maaltijden/buffetten/BBQ  is het toegestaan dat de gebuiker dit in eigen beheer regelt.
2.   Het gebruik van een Barbecue kan alleen buiten het clubhuis.
3.   Er mag zo nodig wel gebruik worden gemaakt van de aanwezige keukenapparatuur.
4.   Alle dranken dienen van Bolete worden betrokken. Het is niet toegestaan zelf drank mee te brengen.
5.   De consumptieprijzen bij Bolete zijn laag en kunnen eventueel vooraf worden opgevraagd.
6.   Gebruiker dient zelf voor barbediening te zorgen en bij te houden wat er geschonken wordt en dit bedrag af te rekenen volgens aanwijzingen van het bestuur.
7.   Bolete kan eveneens beslissen zelf voor bediening te zorgen. 

Voor gebruiksafspraken kunt u contact opnemen met [email protected] of 06 53 750200