Lidmaatschap opzeggen

Het opzeggen van uw lidmaatschap dient statutair voor 31 december van het betreffende kalenderjaar te worden doorgegeven. Dit omdat de peildatum van 1 januari van het kalenderjaar bepalend is voor de afdracht van de contributie aan de KNLTB.

Bij opzeggingen na 31 december wordt de volledige contributie in rekening gebracht en is geen restitutie mogelijk.

Om onze ledenadministratie meer tijd te geven om de gegevens te verwerken verzoeken wij u de afmelding vòòr 15 december door te geven.

De afmelding dient schriftelijk te worden doorgegeven.

Dit kan per brief of per e-mail.

Ledenadministratie TV Bolete

Corterhoven 7

6652 GT Druten

[email protected]