Bestuur

Bestuurssamenstelling

                                                  Nog aan te passen!
Voorzitter:
Edwin van Wijk
[email protected]

Secretaris:
Patty Enzerink
[email protected]

Penningmeester:
Erika de Klein
[email protected]

Ledenadministratie:
Erika de Klein
[email protected]

Sponsorcommissie:
Edwin van Wijk
[email protected]

Parkbeheer:
Jos Markus
[email protected]

Technische Commissie:
Bjorn Schiks
[email protected]

Jeugdcommissie:
Commissieleden
[email protected]

Competitiebegeleiding:
Patty Enzerink
[email protected]

Barcommissie:
Bestuur Bolete
[email protected]

Website Beheer: 
[email protected]